Tour Packages https://www.felixferia.com Tour Packages Mon, 20 Sep 2021 13:06:46 +0530 en-us https://www.felixferia.com Port Blair - Havelock Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/port-blair-havelock-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/port-blair-havelock-tour.htm Mon, 20 Jul 2015 00:00:00 +0530 4 Nights / 5 Days Explore Dubai with us Package https://www.felixferia.com/tour-packages/explore-dubai-withus-package.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/explore-dubai-withus-package.htm Sun, 23 Aug 2015 00:00:00 +0530 3 Nights / 4 Days Andaman Eco Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/andaman-eco-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/andaman-eco-tour.htm Fri, 27 May 2016 00:00:00 +0530 6 Nights / 7 Days Andaman LTC Package https://www.felixferia.com/tour-packages/andaman-ltc-package.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/andaman-ltc-package.htm Fri, 27 May 2016 00:00:00 +0530 4 Nights / 5 Days Andaman Tours https://www.felixferia.com/tour-packages/andaman-tours.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/andaman-tours.htm Fri, 27 May 2016 00:00:00 +0530 9 Nights / 10 Days Andaman Tour Package (Budget Pa) https://www.felixferia.com/tour-packages/andaman-tour-package-budgetpa.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/andaman-tour-package-budgetpa.htm Fri, 27 May 2016 00:00:00 +0530 3 Nights / 4 Days Exotic Andaman & Nicobar Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/exotic-andaman-nicobar-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/exotic-andaman-nicobar-tour.htm Fri, 27 May 2016 00:00:00 +0530 4 Nights / 5 Days Andaman Tour (Emerald Package) https://www.felixferia.com/tour-packages/andaman-tour-emerald-package.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/andaman-tour-emerald-package.htm Fri, 27 May 2016 00:00:00 +0530 7 Nights / 8 Days Andaman Package for 5 Nights and 6 Days ( Coral Package) https://www.felixferia.com/tour-packages/andaman-package-for5-nights-and6-days-coral-package.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/andaman-package-for5-nights-and6-days-coral-package.htm Fri, 27 May 2016 00:00:00 +0530 5 Nights / 6 Days Singapore Malaysia Special Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/singapore-malaysia-special-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/singapore-malaysia-special-tour.htm Tue, 31 May 2016 00:00:00 +0530 6 Nights / 7 Days Magical Dubai Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/magical-dubai-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/magical-dubai-tour.htm Tue, 31 May 2016 00:00:00 +0530 5 Nights / 6 Days Majestic Dubai with Abu Dhabi Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/majestic-dubai-with-abu-dhabi-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/majestic-dubai-with-abu-dhabi-tour.htm Tue, 31 May 2016 00:00:00 +0530 5 Nights / 6 Days Majestic Dubai Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/majestic-dubai-tour1.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/majestic-dubai-tour1.htm Tue, 31 May 2016 00:00:00 +0530 5 Nights / 6 Days Delightful Dubai Festival Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/delightful-dubai-festival-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/delightful-dubai-festival-tour.htm Tue, 31 May 2016 00:00:00 +0530 4 Nights / 5 Days Dubai Package https://www.felixferia.com/tour-packages/dubai-package.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/dubai-package.htm Tue, 31 May 2016 00:00:00 +0530 3 Nights / 4 Days Dazzling Dubai Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/dazzling-dubai-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/dazzling-dubai-tour.htm Tue, 31 May 2016 00:00:00 +0530 4 Nights / 5 Days Delightful Himachal Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/delightful-himachal-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/delightful-himachal-tour.htm Tue, 31 May 2016 00:00:00 +0530 6 Nights / 7 Days Natural Beauty of Himachal Pradesh Tours https://www.felixferia.com/tour-packages/natural-beautyof-himachal-pradesh-tours.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/natural-beautyof-himachal-pradesh-tours.htm Tue, 31 May 2016 00:00:00 +0530 5 Nights / 6 Days Unforgettable Moments In Himachal Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/unforgettable-momentsin-himachal-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/unforgettable-momentsin-himachal-tour.htm Tue, 31 May 2016 00:00:00 +0530 6 Nights / 7 Days Himachal Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/himachal-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/himachal-tour.htm Tue, 31 May 2016 00:00:00 +0530 9 Nights / 10 Days Honeymoon in Himachal Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/honeymoonin-himachal-tour1.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/honeymoonin-himachal-tour1.htm Tue, 31 May 2016 00:00:00 +0530 6 Nights / 7 Days Marvellous Himachal Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/marvellous-himachal-tour1.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/marvellous-himachal-tour1.htm Tue, 31 May 2016 00:00:00 +0530 4 Nights / 5 Days 5 Day Trip to Singapore https://www.felixferia.com/tour-packages/5-day-tripto-singapore.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/5-day-tripto-singapore.htm Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0530 4 Nights / 5 Days Singapore with Malaysia Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/singapore-with-malaysia-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/singapore-with-malaysia-tour.htm Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0530 6 Nights / 7 Days Exotic Malaysia Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/exotic-malaysia-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/exotic-malaysia-tour.htm Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0530 3 Nights / 4 Days Malaysia with Langkawi Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/malaysia-with-langkawi-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/malaysia-with-langkawi-tour.htm Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0530 6 Nights / 7 Days Singapore & Bali Combo Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/singapore-bali-combo-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/singapore-bali-combo-tour.htm Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0530 6 Nights / 7 Days Discover Bali Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/discover-bali-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/discover-bali-tour.htm Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0530 4 Nights / 5 Days European Experience Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/european-experience-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/european-experience-tour.htm Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0530 10 Nights / 11 Days Exciting Central Europe Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/exciting-central-europe-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/exciting-central-europe-tour.htm Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0530 11 Nights / 12 Days Pocket Friendly Maldives - Fun Island Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/pocket-friendly-maldives-fun-island-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/pocket-friendly-maldives-fun-island-tour.htm Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0530 3 Nights / 4 Days Incredible Maldives Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/incredible-maldives-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/incredible-maldives-tour.htm Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0530 3 Nights / 4 Days Wayanad Tour with Vythiri Tree house https://www.felixferia.com/tour-packages/wayanad-tour-with-vythiri-tree-house.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/wayanad-tour-with-vythiri-tree-house.htm Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0530 2 Nights / 3 Days Romantic Kerala Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/romantic-kerala-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/romantic-kerala-tour.htm Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0530 5 Nights / 6 Days Stunning Maldives Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/stunning-maldives-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/stunning-maldives-tour.htm Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0530 3 Nights / 4 Days Serene Bali Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/serene-bali-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/serene-bali-tour.htm Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0530 5 Nights / 6 Days Exclusive North Europe Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/exclusive-north-europe-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/exclusive-north-europe-tour.htm Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0530 5 Nights / 6 Days Golden Triangle of Europe Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/golden-triangleof-europe-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/golden-triangleof-europe-tour.htm Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0530 8 Nights / 9 Days Simply Singapore with Malaysia Tour https://www.felixferia.com/tour-packages/simply-singapore-with-malaysia-tour.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/simply-singapore-with-malaysia-tour.htm Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0530 6 Nights / 7 Days Dubai Valentie Special Trip https://www.felixferia.com/tour-packages/dubai-valentie-special-trip.htm https://www.felixferia.com/tour-packages/dubai-valentie-special-trip.htm Tue, 09 Feb 2021 00:00:00 +0530 4 Nights / 5 Days